Điều chỉnh tốc độ làm mới phù hợp với không gian

 

Màn hình LED và tốc độ làm mới Tốc độ làm tươi cho màn hình LED là gì ?

Tốc độ làm tươi của màn hình LED là số lần phần cứng màn hình LED lấy dữ liệu trong một giây . Điều này khác với cách đo tốc độ khung hình ở chỗ tốc độ làm tươi cho màn hình LED bao gồm việc vẽ lặp lại các khung hình giống hệt nhau , trong khi tốc độ khung hình đo tần suất nguồn video có thể cung cấp toàn bộ khung dữ liệu mới cho màn hình . Ví dụ , hầu hết các máy chiếu phim chuyển từ khung hình này sang khung hình tiếp theo 24 lần mỗi giây . Nhưng mỗi khung hình được chiếu sáng hai hoặc ba lần trước khi khung hình tiếp theo được chiếu bằng màn trập trước đèn của nó . Kết quả là , máy chiếu phim chạy ở tốc độ 24 khung hình / giây , nhưng có tốc độ làm tươi 48 hoặc 72 Hz . Tăng tốc độ làm mới để giảm nhấp nhảy màn hình LED Trên màn hình LED , việc tăng tốc độ làm tươi sẽ giảm nhấp nháy , do đó giảm mỏi mắt . Tuy nhiên , nếu tốc độ làm tươi được chỉ định vượt quá mức khuyến nghị cho màn hình LED , thì có thể xảy ra hư hỏng đối với màn hình .