Chứng nhận &Danh dự

2019 Thương hiệu của năm 

Chứng nhận đại lý Qiangli tại VN

Chứng nhận CCC

Chứng nhận ISO 9001

Đăng ký nhãn hiệu Châu Âu

Bảo hộ nhãn hiệu Hồng Kông

Chứng chỉ RoHS

Mười thương hiệu ứng dụng màn hình LED hàng đầu

Đăng ký nhãn hiệu (Đài Loan)

Các số liệu kinh tế nổi bật

Chứng nhận CE

Đăng ký nhãn hiệu (Macao)