Hiển thị kết quả duy nhất

A35 là trình phát mạng đám mây thế hệ mới, hỗ trợ ColorlightCloud, 4G, WiFi, mạng có dây và các phương thức mạng khác nhau và có thể được triển khai nhanh chóng để đạt được quản lý đám mây thông minh và quảng cáo đa màn hình, đa doanh nghiệp xuyên khu vực quản lý thống nhất. Nó có lợi thế đáng kể trong các lĩnh vực lắp đặt cố định trong nhà và ngoài trời, quản lý tập trung, xuất bản và giám sát, và có thể được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực trưng bày thương mại khác nhau như màn hình cột đèn, màn hình hiển thị cửa hàng, trình phát quảng cáo, màn hình gương, màn hình xe.

.
.
.
.